GINOP

széchenyi 2020

Aktív és intelligens friss gomba csomagolási technológiai

fejlesztése a Pilze-Nagy Kft-nél

A friss termékek értékesítése ma már egy többszereplős áruforgalmi folyamat, miközben az áru akár nagyobb földrajzi távolságokat is megtesz. A csomagolástechnikai fejlesztéseknél figyelembe kell venni azt, hogy az árukezelés módja és körülményei is változnak.

A projekt átfogó célja egy olyan új intelligens és aktív friss gomba csomagolástechnológiai kidolgozása volt, amely megőrzi a friss tárolt gomba termék minőségét és tápértékét, miközben eltarthatóságát duplájára növeli a hagyományos csomagoláshoz képest, és a fogyasztónak egyértelmű tájékoztatást ad a termék állapotáról.

A projekt során célunk volt feltárni azokat az élettani változásokat, amelyek a gomba sejtekben végbemennek a tárolással, valamint megtalálni azokat a metabolitokat, amelyek a féligáteresztő csomagoláson belül feldúsulva a gomba öregedését egyértelműen jelzik. A projekt második szakaszának célja az aktív csomagolástechnológia, és a laskagomba minőségromlásának nyomon követésére alkalmas intelligens címke fejlesztése volt.

A projekttervben megfogalmazott hipotéziseinket az kutatómunka során elvégzett kísérletek eredményei csak részben igazolták. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a gombák minőségét a tárolás során nem csak hőmérséklet és a csomagolásban alkalmazott gázösszetétel befolyásolja, hanem a termőtest fejlettségi állapota is. A laskagomba minőségromlásával kapcsolatba hozható illékony metabolit komponensek között kimutathatóak olyan karbonsavszármazékok, melynek mennyisége a tárolás során kimutathatóan nőtt és mennyisége arányosan változott a tárolási idővel. Mivel a karbonsav származékok gáztérből történő közvetlen szenzoros mérése kellő pontossággal nem megoldható, így olyan indirekt paramétert kerestünk, melynek értéke korrelál a laskagomba állapotával és abból keletkező degradációs metabolitok mennyiségével. A laboratóriumi és tárolási kísérletek eredményei bebizonyították, hogy indirekt paraméter (hőmérséklet) és irreverzibilis hőmérsékletszenzor alkalmazásával a védőgáz csomagolt laskagomba minőségellenőrzése a fogyasztó számára is követhető módon megvalósítható. Valamint az előírt tárolási paraméterek betartásával a védőgáz csomagolt laskagomba élettartama min 3-5 nappal meghosszabbítható.

Kedvezményezett: Pilze-Nagy Kft.
A projekt címe: Aktív és intelligens friss gomba csomagolási technológiai fejlesztése a Pilze-Nagy Kft-nél
A szerződött támogatás összege: 56 945 433 Ft
A támogatás intenzitása: 50,13%
A projekt azonosító száma:GINOP-2.1.1-15-2015-00533
A projekt megvalósítási időtartama: 2016.09.01. – 2018.12.31.
A projekt befejezési dátuma: 2018. december 31.

mushroom icon png